PRISLISTA OCH INFORMATION FÖR VÅRTERMINEN  2016 PÅ SIGGESTA RIDSKOLA!

Prislista

 

Vårterminen börjar den 7/1 och pågår t.o.m. den 12/6. 

 

Ridskolan är stängd för ordinarie lektioner följande dagar:

Den 25/3 t.o.m den 3/4 Påsklov. (Se påsklovsprogram)

Den 5/5 hemma tävling.

Den 6/6 hemma tävling.

Betalning av ridavgift:
Förskottsbetalning råder. Avgiften sätts in snarast i samband med lektionsstarten.
Pg: 820618-7 eller Bankgiro 358-9124 Stall Siggesta KB. Glöm inte att
fylla i dag, namn samt ridtid på betalningen!!! OBS! även vid betalning via internet.

Det går att dela upp betalningen på två tillfällen. Andra avgiften ska vara oss tillhanda senast den 30/3-16.

OBS!!! Läs noggrant så betalningen blir på rätt dag och rätt ridgrupp då det skiljer sig i pris!

 

Här ser du vilken avgift som du ska betala för ridningen VT-16

 

Måndagar 20 ggr.

Kn+F1   30min                                 hel termin=3800kr         halv termin=1900kr

K1+K2 45min                                 hel termin=4600kr         halv termin=2300kr

K3 + K4 60min                                hel termin=5600kr         halv termin=2800kr

Vux       60min                                 hel termin=6600kr         halv termin=3300kr

 

Tisdagar, Onsdagar, Torsdagar, Fredagar, Lördagar och Söndagar 21 ggr.

Kn+F1 30min                                 hel termin=3990kr       halv termin=1995kr

K1+K2 45min                                hel termin=4830 kr       halv termin=2415kr

K3+K4   60min                                hel termin=5880kr       halv termin=2940kr

Vux       60min                                hel termin=6930kr       halv termin=3465kr

HS,DS ponny 60min                    hel termin=7245kr       halv termin=3623kr

HS,DS häst   60min                        hel termin=7455kr        halv termin=3728kr

 

 

OBS! Betalar Du för halv termin ska andra halvterminsavgiften var oss tillhanda senast 30/3-16.

Nytt inbetalningskort skickas inte ut.

Avbeställning av ridlektion:
08-570 24350 (telefonsvarare) måste göras senast kl: 12 00 om träningen infaller
på en vardag och 08. 30 om träningen infaller på lör-sön. I tid avbeställda ridlektioner
kan i mån av plats ridas igen under pågående termin. Avbeställda ej utnyttjade
lektioner återbetalas inte av ridskolan.

Uppsägning av träningsplats:
En termins uppsägningstid gäller. Uppsägning av vårterminen görs senast den
1 november året innan. Uppsägning för höstterminen görs senast l maj samma år.
Mot läkarintyg återbetalas eventuell överskjutande avgift. Uppsägningen bör lämpligen
ske skriftligt och lämnas till ridskolekontoret.

Klubbavgift:
Medlemskap i föreningen Siggesta Ryttare är obligatorisk för alla ryttare!

OBS! Betala inte in ridavgiften på klubbens konto. Info om klubbavgiften finns på www.siggestaryttare.se.

Ridgrupper:
Gruppernas sammansättni ng beror på ålder och ridvana.
Ett lektionstillfälle per termin är teoretiskt. För att få gå i hoppspecial måste
man rida minst en lektion till varje vecka om man inte hoppar med egen häst.

Prova på:

Nybörjare 45min 200 kr/lektion

Gruppridning:
Junior 30m in 190 kr/lektion
Junior 45min 230 kr/ lektion
Junior 60min 280 kr/lektion
Senior 60 min 330 kr/lektion

Specialgrupper i hoppning och dressyr 60 min:
Lektionsponny 345 kr/gång
Häst 355 kr/gång
Privatponny/häst 300 kr/gång

Privatlektioner 50 min:
En elev 550kr
Två elever 500 kr/styck
Tre elever 450 kr/styck

VI ÖNSKAR EN ROLIG OCH LÄRORIK RIDTERMIN!
Föreningen Siggesta Ryttare – RidsportSiggesta Gård
13990 VärmdöTelefon: 0857024350