PRISLISTA OCH INFORMATION FÖR HÖSTTERMINEN  2014 PÅ SIGGESTA RIDSKOLA!

Prislista

Höstterminen börjar den 18/8 och pågår t.o.m den 21/12.

Ridskolan är stängd för ordinarie lektioner följande dagar: Den 1/11 – klubbtävling dressyr.

Betalning av ridavgift:
Förskottsbetalning råder. Avgiften sätts in snarast i samband med lektionsstarten.
Pg: 820618-7 eller Bankgiro 358-9124 Stall Siggesta KB. Glöm inte att
fylla i dag namn samt ridtid på betalningen!!! OBS! även vid betalning via internet.

Det går att dela upp betalningen på två tillfällen.
Andra avgiften ska vara oss tillhanda senast den 28/10 -2014. OBS! Nytt inbetalningskort skickas ej ut.

Avbeställning av ridlektion:
08-570 24350 (telefonsvarare) måste göras senast kl: 12 00 om träningen infaller
på en vardag och 08. 30 om träningen infaller på lör-sön. I tid avbeställda ridlektioner
kan i mån av plats ridas igen under pågående termin. Avbeställda ej utnyttjade
lektioner återbetalas inte av ridskolan.

Uppsägning av träningsplats:
En termins uppsägningstid gäller. Uppsägning av vårterminen görs senast den
1 november året innan. Uppsägning för höstterminen görs senast l maj samma år.
Mot läkarintyg återbetalas eventuell överskjutande avgift. Uppsägningen bör lämpligen
ske skriftligt och lämnas till ridskolekontoret.

Klubbavgift:
Medlemskap i föreningen Siggesta Ryttare är obligatorisk för alla ryttare!

OBS! Betala inte in ridavgiften på klubbens postgiro. Info om klubbavgiften finns på www.siggestaryttare.se.

Ridgrupper:
Gruppernas sammansättni ng beror på ålder och ridvana.
Ett lektionstillfälle per termin är teoretiskt. För att få gå i hoppspecial måste
man rida minst en lektion till varje vecka omman inte hoppar med egen häst.

Prislista för ridlektioner på Siggesta höstterminen 2014

Prova på:
Nybörjare 45min 200 kr/lektion

Gruppridning:
Junior 30m in 185 kr/lektion
Junior 45min 225 kr/ lektion
Junior 60min 275 kr/lektion
Senior 60 min 325 kr/lektion

Specialgrupper i hoppning och dressyr 60 min:
Lektionsponny 335 kr/gång
Häst 345 kr/gång
Privatponny/häst 300 kr/gång

Privatlektioner 50 min:
En elev 500kr
Två elever 450 kr/styck
Tre elever 400 kr/styck

VI ÖNSKAR EN ROLIG OCH LÄRORIK RIDTERMIN!
Föreningen Siggesta Ryttare – RidsportSiggesta Gård
13990 VärmdöTelefon: 0857024350