PRISLISTA OCH INFORMATION FÖR HÖSTTERMINEN  2015 PÅ SIGGESTA RIDSKOLA!

Prislista

 

Höstterminen börjar den 17/8 och pågår t.o.m. den 20/12. 

 

Ridskolan är stängd för ordinarie lektioner följande dagar:

Den 31/10 – Dressyrtävling.

Betalning av ridavgift:
Förskottsbetalning råder. Avgiften sätts in snarast i samband med lektionsstarten.
Pg: 820618-7 eller Bankgiro 358-9124 Stall Siggesta KB. Glöm inte att
fylla i dag, namn samt ridtid på betalningen!!! OBS! även vid betalning via internet.

Här ser du vilken avgift som du ska betala för ridningen HT-15

 

Måndagar,Tisdagar,Onsdagar, Torsdagar,Fredagar och Söndagar 18 ggr.

Kn+F1   30min                                hel termin=3420kr         halv termin=1710kr

K1+K2 45min                                 hel termin=4140kr         halv termin=2070kr

K3 + K4 60min                              hel termin=5040kr         halv termin=2520kr

Vux       60min                                hel termin=5940kr         halv termin=2970kr

DS ponny 60min                           hel termin=6210kr       halv termin=3105kr

DS häst   60min                             hel termin=6390kr       halv termin=3195kr

 

Lördagar samt HS Onsdagar och Fredagar 17 ggr.

Kn+F1 30min                                hel termin=3230kr       halv termin=1615kr

K1+K2 45min                                hel termin=3910 kr       halv termin=1955kr

K3+K4   60min                             hel termin=4760kr       halv termin=2380kr

Vux       60min                               hel termin=5610kr       halv termin=2805kr

HS ponny                                       hel termin=5865kr       halv termin=2933kr

HS häst                                           hel termin=6035kr        halv termin=3195kr

 

 

OBS! Betalar Du för halv termin ska andra halvterminsavgiften var oss tillhanda senast 30/10-15.

(Nytt inbetalningskort skickas ej ut)

 

Avbeställning av ridlektion:
08-570 24350 (telefonsvarare) måste göras senast kl: 12 00 om träningen infaller
på en vardag och 08. 30 om träningen infaller på lör-sön. I tid avbeställda ridlektioner
kan i mån av plats ridas igen under pågående termin. Avbeställda ej utnyttjade
lektioner återbetalas inte av ridskolan.

Uppsägning av träningsplats:
En termins uppsägningstid gäller. Uppsägning av vårterminen görs senast den
1 november året innan. Uppsägning för höstterminen görs senast l maj samma år.
Mot läkarintyg återbetalas eventuell överskjutande avgift. Uppsägningen bör lämpligen
ske skriftligt och lämnas till ridskolekontoret.

Klubbavgift:
Medlemskap i föreningen Siggesta Ryttare är obligatorisk för alla ryttare!

OBS! Betala inte in ridavgiften på klubbens konto. Info om klubbavgiften finns på www.siggestaryttare.se.

Ridgrupper:
Gruppernas sammansättni ng beror på ålder och ridvana.
Ett lektionstillfälle per termin är teoretiskt. För att få gå i hoppspecial måste
man rida minst en lektion till varje vecka om man inte hoppar med egen häst.

Prova på:

Nybörjare 45min 200 kr/lektion

Gruppridning:
Junior 30m in 190 kr/lektion
Junior 45min 230 kr/ lektion
Junior 60min 280 kr/lektion
Senior 60 min 330 kr/lektion

Specialgrupper i hoppning och dressyr 60 min:
Lektionsponny 345 kr/gång
Häst 355 kr/gång
Privatponny/häst 300 kr/gång

Privatlektioner 50 min:
En elev 550kr
Två elever 500 kr/styck
Tre elever 450 kr/styck

VI ÖNSKAR EN ROLIG OCH LÄRORIK RIDTERMIN!
Föreningen Siggesta Ryttare – RidsportSiggesta Gård
13990 VärmdöTelefon: 0857024350