Vi följer de allmänna rekommendationerna gällande COVID-19 (Coronaviruset) som återfinns på Folkhälsomyndighetens hemsida (www.folkhalsomyndigheten.se)

Vår rekommendation är att hemvändande från riskområden, t.ex. Italien, Sydkorea, Kina & Iran (finnes och är listade på UD och Folkhälsomyndigheten) avstår från  vistelse hos oss under två veckor efter hemkomst, i syfte att minimera smittspridning.

För att undvika smitta så kan man:

  • Undvika att röra vid ansiktet eller ögon, samt undvika kontakt med sjuka människor
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Genom att nysa och hosta i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma vid symtom eller sjukdom, för att undvika att smitta människor i din omgivning.

Vi vill att ni respekterar detta!