pattern

Integritetspolicy

Vilka delar vi personuppgifter med?

Utöver våra e-postprogram

  • Gmail/Google analytics (Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Unite States (“Google”).

Vi lagrar i Gmail mailkorrenspondens, kalenderhändelser, och annan data knutna till vår kommunikation med våra ridelever, närstående och presumtiva ridelever. Detta gör vi för att underlätta vår relation samt möjligheten att informera om verksamheten. Vi vill i minsta möjliga mån spara onödig persondata, men spar viss data för att underlätta vår relation. Vi använder oss också av Google Analytics för att samla in och processa statistik på vår hemsida. Vi använder denna data för att skaffa oss kunskap om hur vår hemsida används och hur vi kan göra den bättre.

  • Binero webbmail (Binero AB, Lindhagensgatan 126, 112 51, Stockholm, Sverige)

Ibland använder vi bineros webmail, då till samma ändamål som ovan.

* Föreningen Siggesta Ryttare då ridklubben använder medlemsuppgifter och information om ridskolelektioner och aktiviteter för ansökan om bidrag samt fakturering.

Utöver detta kommer uppgifterna inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om vi vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Genom att vara ridelev hos oss så accepterar du att och hur vi hanterar dina personuppgifter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

 

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i Stall Siggesta AB har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende vår behandling av dina personuppgifter. Vi ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. Detta kan du göra kostnadsfritt en gång per kalenderår.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

  • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
  • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
  • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
  • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
  • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta Stall Siggestas chef för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Om du vill veta mer

Har du frågor om Stall Siggesta AB ridskoleverksamhets personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar vårt personuppgiftsombud.
Elin Lundgren, 0768 65 39 36
elin@stallsiggesta.se