Schema

Vill du veta mer om grupperna kan du läsa mer om dem här.

Ridhuset är ledigt alla vardagar (förutom frukostridning måndag 9-10), fram tills lektionerna börjar samt på fritimmarna och helger efter lektionsavslut.

16:45 – 17:15

F1 Ny

17:15– 18:15
K3+

18:15 – 19:15
K4+

19:15 – 20:15
Fri ridtid

20:15 – 21:15
Vux 3

Amanda

17:00 – 17.45
K2

17:45 – 18:45
Dressyrspecial.

18:45 – 19:35
Fri ridtid

19:35 – 20:35
K4

20:35 – 21:35
Vux 3+

Fri ridtid
innan 16:15

16:15 – 16:45 – Ny knatte

16:45 – 17:45 – Ny K3

17:45 – 19:00 – (Bygga hinder) + Hoppspecial.

19:00 – 20:10 – Hoppspecial + ( HS bygger bort)

20:10 – 21:10 – Vux

 

Amanda, Kattis.

17:00 – 17:30
Ny F1

17:30 – 18:30
K3

18:30 – 19:20
Fri ridtid

19:20 – 20:20
DS

20:20 – 21.20
Vux4+

Amanda

Hinderbygge ca 15:00

15:55 – 16:55
Hoppspecial

16:55 – 17:55
Hoppspecial.

Fri ridtid efter 18:00 – 18:50 (hindren byggs bort efter 18 och avslutad lektion – ca 10 min)

18:50 – 19:50

K4

19:50 – 20:50

Vux

Kattis & Amanda.

08:45  – 09:45
Vux

09:45 – 10:30
K2

10:30 – 11:30
K3

11:30 – 12:15
K1

12:15 – 12:45

Ny Knatte

12:45 – 13:45
Fri ridtid. (Lunch)

13:45 – 14:45
Vux

14:45 – 15:45
K3+

15:45 – 16:30
K1

16:30 – 17:30
K4

Fm: Sofia & Amanda

Em: Sofia och Kattis.

9:00 – 10:00
K3

10:00 – 10:45
K2

10:45 – 11:30
K1

11:30 – 12:00

Prova på ridning för barn 275 kr/gång.

12:00 – 13:00
Fri ridtid (Lunch)

13:00 – 14:00
Vux 3

14:00 – 15:00
K3

15:00 – 15:45
K2

15:45 – 16:15
F1

16: 15 – 17:15
K3

Fm: Camilla & Sofia

Em: Hanna & Sofia